Mer fokus på nærmiljøanlegg

Andelen av befolkningen som er fysisk aktive på fritiden har økt jevnlig siden 1985. Økningen gjelder for alle aldersgrupper og for begge kjønn. Den organiserte idretten er en svært viktig arena for fysisk aktivitet, men undersøkelser utført på vegne av Helsedirektoratet viser også at dagens ungdom velger uformelle, mestringsbaserte aktiviteter. Den samme trenden ser vi i den voksne delen av befolkningen. I tillegg viser flere undersøkelser som er gjennomført at jenter og gutter har ulike ønsker for utendørs fasiliteter.

Mestringsbaserte aktiviteter krever at det finnes anlegg der en kan utvikle sine ferdigheter. Det betyr at det er behov for anlegg som er tilpasset nybegynnerstadiet, der en kan tilegne seg grunnleggende ferdigheter. I tillegg er det behov for anlegg som gir utfordringer for viderekomne utøvere. Det betyr at det gjerne er behov for litt større anlegg. I tillegg bør et anlegg ha universell utforming og være tilgjengelig for alle.

Rundt i Norge er det pr idag et sterkt behov for oppgradering av flere eksisterende nærmiljøanlegg. Forventninger til tilbud og standard er høyere enn tidligere, da spesielt med tanke på idrettsdekket som aktiviteten utføres på. Solide materialer, fokus på sikkerhet og lite krav til vedlikehold står øverst på ønskelisten fra kunder, publikum og brukere.

Både velforeninger, FAU ved skoler, og andre tar kontakt med kommuner for å oppgradere gamle, eller etablere nye nærmiljøanlegg. Legges nærmiljøanleggene nær skoler gir dette en god utnyttelse av anlegget. I skoletiden brukes de av elever som inspireres til mer egenorganisert aktivitet, etter skoletid står anleggene tilgjengelig til nærmiljøet og danner en sosial og aktiv arena.

 
Tekst og foto:Mynewsdesk
 
 

Litt om Treningspark1.
Treningspark1 AS er eksklusiv forhandler av Revolution13 sine utendørs- og innendørs produkter i Norge.

Vi forhandler og i resten av Skandinavia, og i Spania.
Alle våre parker lages etter den enkelte kundens behov og ønsker. Fritt fargevalg er også med, da gjerne en kombinasjon av 3 forskjellige farger. Alle apparatene våre som er til utendørs bruk er varmgalvanisert.

Vi har et sterk ønske og fokus på å skape sunne nærområder rundt i Norge, og levere spennende produkter med høy kvalitet og lite vedlikehold. Våre parker har ingen bevegelige deler, noe som er viktig både for vedlikeholdskostnader og sikkerhet.

Et av målene våre er å kunne legge terskelen for trening så lav at personer som gjerne ikke trener til vanlig, får et ønske om å gjøre det. En treningspark som står i det offentlige rom er gratis for alle brukere, noe som gjør at en ikke ekskluderer noen. Trening og lek på tvers av generasjonene 🙂

Hjemmeside

Facebook

Instagram


reklame


  • Blekk, toner eller annet?