Norsk Teknisk Museum og NRK

Programingeniør Jens Haftorn viser fram gammel opptaksutstyr som andre kollegaer heldigvis ikke har kastet. Foto: Kjersti Apenæs / NRK

Programingeniør Jens Haftorn viser fram gammel opptaksutstyr som andre kollegaer heldigvis ikke har kastet. Foto: Kjersti Apenæs / NRK