Historisk samling fra NRK til Norsk Teknisk Museum.

Norsk Teknisk Museum og NRK har inngått en avtale om overføring av store samlinger av radio- og fjernsynsutstyr fra NRKs rike historie. Mikrofoner, TV-kameraer og studioutstyr dokumenterer en medieteknisk utvikling, som NRK har vært en sentral del av. Norsk Teknisk Museum vil forvalte og formidle denne materielle kulturarven. 

 

Kontrollbord fra NRK, bygget ca. 1946-47. Foto: Norsk Teknisk Museum

– Vi på Teknisk museum er veldig glade for denne avtalen, og gleder oss til å starte arbeidet med samlingen og gjøre den tilgjengelig for publikum, både på nett og i utstillinger, sier museumsdirektør Hans Weinberger begeistret.

NRK har ikke bare vært en av landets viktigste kulturinstitusjoner gjennom mer enn 80 år. I stor grad har institusjonen bidratt til å introdusere, utvikle og tilpasse ny medieteknologi. Fra de første radiosendinger via fjernsynets utbygging til dagens digitale løsninger, har NRK vært en pådriver i den tekniske utviklingen.

Ansatte i NRK har samlet gjenstander og dokumentasjon fra institusjonens historie. Kunnskapen hos NRKs historiegruppe blir viktig når Norsk Teknisk Museum nå overtar sentrale deler av de teknisk-historiske samlingene. Museet vil sørge for at dette blir bevart og gjort tilgjengelig for fremtidig forskning og formidling. Gjenstandene blir tilgjengelige for publikum gjennom den digitale samlingsportalen www.digitaltmuseum.no.

Programingeniør Jens Haftorn viser fram gammel opptaksutstyr som andre kollegaer heldigvis ikke har kastet. Foto: Kjersti Apenæs / NRK

-Vi i NRK er glad for at vi nå kan overlate bevaringsverdige gjenstander og dokumenter til dem som vet hvordan man best ivaretar deler av vår teknisk-historiske samling, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Avtalen mellom NRK og Norsk Teknisk Museum ble inngått 21. juni. Den innebærer også et fremtidig samarbeid, der teknologi som går ut av bruk hos NRK overføres til museet.

Tekst: Mynewsdesk      Foto 1: NRK Kjersti Apenæs /Foto 2: Norsk Teknisk Museum/

Lux-Case: Tilbehør til ethvert produkt

Noen ganger finner du ting hos NOEforDEG.no

  • Blekk, toner eller annet?