Bare halvparten av alle fritidsbåter har forsikring.

Båtsesongen er i full gang, og mer eller mindre erfarne førere fyller opp fjorder og viker. Tenker du noen gang på at så mange som halvparten av dem kan være uten forsikring?

Tall fra Finans Norge viser at 327 000 fritidsbåter var forsikret ved årsskiftet 2016/17. I tillegg er en del båter forsikret hos internasjonale forsikringsselskaper. Det fins ingen samlet oversikt over hvor mange båter som fins totalt, men Kongelig Norsk Båtforbunds kartlegging i 2012 konkluderte med at det da var rundt 750 000 fritidsbåter i Norge.

– Det viser at det er et stort antall uforsikrede båter i drift. Selv om mange av de uforsikrede båtene brukes lite, og noen kanskje til og med er vrak, er det alt for mange som utsetter seg selv og andre for økonomisk risiko, sier Bård Brandsrud, produktsjef for motor i Storebrand Forsikring.

Båtforsikring og bilforsikring har mange likhetstrekk – og en stor forskjell: Det er ikke et krav at båten skal forsikres.

Som båteier kan man forsikre seg både for ansvaret man har som båtfører og man kan forsikre båten sin mot skader – kasko.

– De økonomiske følgene av en skade kan fort bli store, uavhengig av størrelsen på båten. Å kollidere på fjorden i lav fart får lett større følger enn om tilsvarende skjer på landjorden – for eksempel hvis båten synker. Den største risikoen er likevel at du kan stå ansvarlig dersom du kjører på andre båter eller mennesker i vannet, sier Brandsrud.

Pass på merkingen
Alle fritidsbåter solgt etter 1998 skal ha en såkalt CE-merking. Den dokumenterer at båten har gjennomgått en godkjenning som sikrer at båten tåler forventet bruk. Ved kjøp av båt er det viktig å undersøke at CE-merkingen er gyldig.

– Er for eksempel båten bygget om i ettertid, kan merkingen være ugyldig. Dette kan ha betydning for forsikringsansvaret vårt, så dette må du forvisse deg om at er i orden når du kjøper brukt båt, sier Brandsrud.

Storebrand mottar også en del spørsmål om utleie av fritidsbåter.

– De siste årene ser vi at utleie av båt er blitt mer vanlig. Leier du ut gjennom en formidler, har de som regel en ekstra forsikring som dekker båten din og ansvaret føreren har. Hvis du leier ut privat må du kontakte selskapet ditt og sørge for at akkurat din avtale dekker dette også, råder Brandsrud.

 

– Alt for mange som utsetter seg selv og andre for økonomisk risiko gjennom å ikke forsikre båten sin, sier Bård Brandsrud i Storebrand Forsikring.

Anbefaler alle å registrere båten
For båter med motoreffekt over 10 hestekrefter og seilbåter over 4,5 meter, krever Storebrand registrering i et godkjent båtregister, men anbefaler alle båteiere – uansett størrelse og antall hestekrefter – å registrere båten i et båtregister.

Redningsselskapets småbåtregister er i dag landets desidert største register for fritidsbåter under 15 meter, med 158 000 registrerte fritidsbåter. Kommunikasjonsrådgiver Eigil Andersen i Redningsselskapet trekker frem tre gode grunner til å registrere båten i Småbåtregisteret.

– For å ta det åpenbare først, ved å registrere båten i vårt småbåtregister vil man kunne identifisere båten ved tyveri, eller hvis den av en eller annen grunn skulle bli borte. I tillegg har man full tilgang på båtens historikk, noe som gir deg økt sikkerhet ved kjøp eller salg av båt. Sist, men ikke minst, så inneholder småbåtregisteret dokumentasjon om båt, motor og båteier, og fungerer som en informasjonsbank for aktører med legitime behov for raskt å finne frem til nødvendige opplysninger, sier han.

– Hovedredningssentralene, som har det overordnede operative ansvaret ved søk- og redningsaksjoner, Politiet, Redningsselskapet, Havnevesenet og forsikringsselskapene er viktige enheter med døgnkontinuerlig tilgang til vårt småbåtregister, noe som – bokstavelig talt – kan være livsviktig hvis uhellet skulle være ute, sier Andersen.


reklame

Se også forsikring.as

<script type="text/javascript">
var uri = 'http://impno.tradedoubler.com/imp?type(iframe)g(24265648)a(608390)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<iframe src="'+uri +'" width="300" height="250" frameborder="0" border="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>');
</script>

  • Blekk, toner eller annet?